Konkurs szopek i stroików

21 grudnia podsumowano III Konkurs Szopek i Stroików Bożonarodzeniowych, w którym wzięli udział uczestnicy podlaskich jednostek OHP. Specjalną nagrodę z rąk zastępcy Wojewódzkiego Komendanta Piotra Modzelewskiego otrzymał uczestnik Hufca Pracy w Łomży Maciej Bućkowski z kl. III gimnazjum. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.

szopka4
Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Piotr Modzelewski wręcza nagrodę uczestnikowi łomżyńskiego hufca Maciejowi Bućkowskiemu.

Komisja, dokonując oceny prac, kierowała się następującymi kryteriami: opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów, motywy regionalne, wkład pracy, estetyka i walory plastyczne (nowatorstwo, kompozycja, kolorystyka, dodatki, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu). W uroczystym podsumowaniu uczestniczyli m.in.: poseł Lech Antoni Kołakowski, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, wiceprezydent Łomży Agnieszka Muzyk, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski.

W sumie w Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży przyznano 44 nagrody za najładniejsze stroiki oraz szopki bożonarodzeniowe w kategorii gimnazjum oraz szkoły podstawowe. Młodzież przedstawiła też inscenizację słowno-muzyczną pt. „Boże Narodzenie bez szopki”. Wszyscy zebrani złożyli sobie świąteczne życzenia.

szopka2
Od lewej: biskup Tadeusz Bronakowski, wiceprezydent Łomży Agnieszka Muzyk, poseł Lech Antoni Kołakowski, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski, komendant Hufca Pracy w Łomży Grażyna Dembek.