Spotkanie opłatkowe z udziałem Sekretarza Stanu Stanisława Szweda

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z województwa małopolskiego rozpoczął spotkanie opłatkowe w Komendzie Głównej. Wzięli w nim udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, Dyrektor Biura Budżetu i Finansów MRPiPS Maria Kałuska, Dyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS Ireneusz Baranowski i jego zastępca Katarzyna Klimiuk, zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS Aneta Zaraś i Michał Pelczarski, Naczelnik Wydziału Gwarancji dla Młodzieży Daniel Kosiński, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz pracownicy.

Wspominając mijający 2016 rok Komendant Główny podkreślił wyjątkowe wydarzenia z działalności Ochotniczych Hufców Pracy jakimi m.in. był udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży. Złożył też świąteczne i noworoczne życzenia. Życzenia do pracowników skierował również Sekretarz Stanisław Szwed, który podziękował za dotychczasową pracę życząc jednocześnie sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym w 2017 roku.

Od lewej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Naczelnik Wydziału Gwarancji dla Młodzieży Daniel Kosiński, Dyrektor Biura Budżetu i Finansów MRPiPS Maria Kałuska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS Michał Pelczarski (z tyłu), Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy MRPiPS Katarzyna Klimiuk i Dyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS Ireneusz Baranowski.

 

Fragment Ewangelii według Świętego Łukasza odczytał Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, który pobłogosławił uczestników spotkania na nadchodzący Nowy Rok. Po czym wszyscy złożyli sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem przy dźwiękach kolęd.