Poznawali Przemyśl

19 grudnia 9-13 Hufiec Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) zakończył i podsumował program autorski pn. „Walory kulturowe i turystyczne Przemyśla i okolic”, który trwał od listopada br.

Najpierw odbyły się zajęcia wprowadzające z zakresu historii miasta Przemyśla i Pogórza Przemyskiego. W ramach programu młodzież uczestniczyła w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych na przemyskie Forty, Kopiec Tatarski oraz strzelnicę. Zwiedzono Zamek Kazimierzowski, gdzie siedzibę ma najstarszy polski amatorski Teatr „Fredreum”, a także mieszczące się w barokowej wieży zegarowej Muzeum Dzwonów i Fajek. Przewodnik opowiadał młodzieży o m.in. powstaniu Dzwonu Miłosierdzia na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, który został odlany w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Do stopu wrzucono medal upamiętniający 20. rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II przekazany przez kardynała Stanisława Dziwisza.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w konkursie pn. „Promocja Przemyśla i okolic”. Ich zadaniem było samodzielne opracowanie prezentacji multimedialnej bądź folderu, przy pomocy dowolnego programu multimedialnego lub techniki fotograficzno-plastycznej przedstawiającej walory turystyczno-kulturowe regionu. Zwycięzcą konkursu został Jakub Wojtasiewicz, drugie miejsce zajął Mateusz Dańczak, a trzecie Patrycja Fac.

przemysl2  przemysl3