Nagrody dla pracowników OHP

13 grudnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się wręczenie nagród rocznych Komendanta Głównego OHP wyróżniającym się pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

Uroczystość z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka poprzedziło zorganizowane dzień wcześniej wspólne spotkanie wigilijne.

Nagrody przyznano 170. pracownikom Wojewódzkich Komend, Centrów Kształcenia i Wychowania OHP oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego realizującym zadania w zakresie kształcenia i wychowania, wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej oraz rynku pracy. W imieniu wyróżnionych podziękował komendant Hufca Pracy w Puławach (Lubelska WK) Ryszard Stępień.