Łódź: Rada Programowa

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wichy obradowała 6 grudnia w Parafii Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana Męczennika w Łodzi Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP. Spotkanie było połączone z Wojewódzką Wigilią kadry OHP.

W naradzie uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery Grażyna Tadeusiewicz, prorektor ds. nauki i rozwoju łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej dr Leszek Kuras, p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Olczak, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych Henryk Stawski, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Witold Kurczewski, Kurator Sądu Okręgowego Mirosława Gumowska-Bubas, dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka Sylwia Prażnowska, radny Powiatu Zgierskiego Zbigniew Antczak, jak również Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther, jej zastępca Magdalena Legun-Wołosz, Duszpasterz ŁWK OHP ks. Mirosław Marczak, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel oraz jej zastępca Elżbieta Sobczyk.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój OHP Komendant Marek Surmacz odznaczył Honorowymi Odznakami OHP prezes Grażynę Tadeusiewicz oraz ks. Mirosława Marczaka składając podziękowania za dotychczasową współpracę.

W dalszej części obrad podsumowano działalność łódzkich OHP w mijającym roku. Główny specjalista ds. kształcenia i wychowania Mirosław Wojciechowski omówił działania opiekuńczo-wychowawcze Wojewódzkiej Komendy, zaś p.o. dyrektor Biura ŁWK OHP Anna Laskowska podsumowała efekty wykonanych zadań w zakresie rynku pracy. Działalność dobieszkowskiego Centrum w roku 2016 przedstawiła zastępca dyrektora placówki Elżbieta Sobczyk.

Po prezentacjach dyskutowano m.in. na temat promocji Ochotniczych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych oraz planowanej zmianie nazwy instytucji.

 


Na zdjęciu u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery Grażyna Tadeusiewicz, Duszpasterz ŁWK OHP ks. Mirosław Marczak, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wojewódzka Komendant OHP Barbara Stanisława Günther.


 

radalodz7
Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza

 

radalodz1a