Podsumowanie w Zielonej Górze

Komendant Główny OHP Marek Surmacz uczestniczył 25 listopada w podsumowaniu kursu pn. „Ginące zawody – piekarz” zorganizowanego przez Lubuską WK w Zielonej Górze.

W dwutygodniowym szkoleniu brały udział osoby w wieku 18-22 lat, mające trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych adekwatnych do wymagań i potrzeb rynku. Część kursantów stanowili uczestnicy i absolwenci OHP z Łódzkiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej WK oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce.

Była to między innymi okazja do nauki wypieku chleba według tradycyjnych receptur, bułek i paluchów drożdżowych, kulebiaków i lubelskich cebularzy. Ostatniego dnia w obecności Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz kadry Lubuskiej WK podsumowano kurs, a także przedstawiono efekty pracy jego uczestników.