Wizyta w Dolnośląskiej WK

W Dolnośląskiej WK odbyło się spotkanie zorganizowane przez Fundację na rzecz Wspierania Innowacji Społecznych IDEA LOB w ramach projektu „Capacity Building of Youth Workers Working on Integration and Inclusion of Vulnerable Youth” (tłum. „Budowanie potencjału pracowników młodzieżowych zajmujących się integracją i włączeniem społecznym młodzieży z grup wrażliwych społecznie”).

W ciągu dwóch dni w Polsce, 11 i 12 lutego, uczestnicy spotykali się z organizacjami pozarządowymi i instytucjami pracującymi z młodzieżą z grup wrażliwych społecznie i zagrożonych wykluczeniem. Wizyta w Dolnośląskiej Komendzie miała na celu wymianę dobrych praktyk oraz zaprezentowanie metod pracy OHP jako instytucji szczególnie zaangażowanej na tym polu.

W ramach projektu realizowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego uczestnicy z sześciu krajów (Azerbejdżan, Czechy, Gruzja, Polska, Rumunia, Węgry) odwiedzili Gruzję, Polskę oraz Czechy.