Finał konkursu

Podczas odbywającej się 24 stycznia w Kärcher Hali Cracovia dorocznej Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia wręczono nagrody w konkursie zorganizowanym przez Małopolską WK OHP  „Małopolski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym”.

Konferencja przebiegała pod hasłem „Młodość i doświadczenie” i dotyczyła współpracy międzypokoleniowej na rzecz rozwoju małopolskich firm. Uroczystego otwarcia dokonał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który odczytał list od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

Wręczenie nagród w konkursie było jednym z głównych wydarzeń konferencji, zaś jego celem – upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych, poprzez wyróżnienie małopolskich pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 36 pracodawców. Z tego grona, kapituła złożona z przedstawicieli instytucji z obszaru edukacji i rynku pracy wyłoniła trójkę finalistów. Byli to tarnowski oddział firmy KAEFER S.A., firma PROTECH z Zatoru, specjalizująca się w produkcji kotłów grzewczych oraz restauracja ADRIA z Andrychowa.

Ostatecznie zwycięskim pracodawcą okazała się firma KAEFER S.A. z Tarnowa, która od ponad 50 lat prowadzi szkolenia pracowników młodocianych i zapewnia im pracę, jednocześnie dbając o ich ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Firma kształci m.in. monterów i blacharzy izolacji przemysłowych. W 2019 roku zostało w niej zatrudnionych 18 pracowników młodocianych, którzy odbywali przygotowanie zawodowe.

Wręczenia nagród laureatowi i nominowanym dokonali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek.

Podczas uroczystości wręczono również Małopolskie Nagrody Rynku Pracy, będące wspólną inicjatywą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz krakowskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W kategorii „Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników” zwyciężył Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio z Mogilna k. Nowego Sącza, natomiast statuetkę dla „Małopolskiego Pracodawcy Przyjaznego Rodzinie” otrzymała krakowska spółka Elektrotermia.

Zasłużonym pracownikom małopolskich urzędów pracy wręczono odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W trakcie konferencji odbyły się panele dyskusyjne, podczas których debatowano o możliwościach wykorzystania potencjału doświadczonych pracowników w firmach oraz połączenia go z potencjałem młodych pracowników, którzy na rynku pracy stawiają dopiero pierwsze kroki.

Organizatorami konferencji byli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jan Gąsienica-Walczak oraz dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Małopolsce.