„Bezkonfliktowa komunikacja”

To nazwa programu zajęć przygotowanych na ferie przez zduńskowolski Hufiec Pracy (Łódzka WK), w ramach którego 22 stycznia odbyły się warsztaty z języka migowego.

Głównym celem programu jest budowanie wśród młodzieży pozytywnych relacji międzyludzkich, m.in. poprzez tłumaczenie różnic w spostrzeganiu rzeczywistości oraz definiowanie czynników zewnętrznych zakłócających komunikację.

Podczas zajęć młodzież zapoznała się z podstawowymi pojęciami z zakresu języka migowego i z wybranymi problemami środowiska niesłyszących. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem ćwiczyli polski alfabet palcowy, odczytując i prezentując podstawowe znaki pojęciowe języka migowego.

Rozmawiano na temat pojęcia „Kultura Głuchych” oraz stereotypów dotyczących osób niesłyszących. Ważnym zagadnieniem było znaczenie dobrej znajomości języka migowego w codziennym życiu zarówno dla osób niesłyszących, jak i słyszących.

Uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w zajęciach, chętnie wypowiadali się i zadawali pytania. Wyrazili również chęć udziału w kolejnych warsztatach.