Ferie na Podkarpaciu

Ferie zimowe to czas wypoczynku i wytchnienia od szkolnych obowiązków, który uczestnicy podkarpackich jednostek chętnie wykorzystują na różnorodne aktywności zorganizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy na terenie województwa.

Młodzież z jarosławskiego hufca wzięła udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz przedsięwzięciach kulturalnych. Wybrali się m.in. do tamtejszej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry – jednej z nowocześniejszych placówek tego typu na Podkarpaciu, która oprócz księgozbiorów książkowych wyposażona jest w Centrum Multimedialne oraz strefę gier i nauki.

Z kolei uczestnicy 9-10 Hufca Pracy w Krośnie skorzystali z wielu atrakcyjnych form wypoczynku: doskonalili umiejętności łyżwiarskie na lodowisku oraz odwiedzili kręgielnię. W programie zajęć uwzględniono również możliwość nadrobienia zaległości w nauce. Odbyły się zajęcia wyrównawcze (grupowe i indywidualne) z matematyki, języka angielskiego i poszczególnych przedmiotów zawodowych.

W czasie ferii kadra spotkała się także z absolwentami hufca. Wspólnie wspominano lata spędzone w OHP, a byli uczestnicy chętnie opowiadali o swoich planach zawodowych i osobistych. Wychowawcy zaprosili absolwentów do udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez OHP.

Natomiast uczestnicy dębickiego Hufca Pracy skorzystali z programu rynku pracy „Autoprezentacja drogą do sukcesu na dzisiejszym rynku pracy”, którego celem było nabycie umiejętności skutecznej autoprezentacji. Doradca zawodowy miejscowego Młodzieżowego Centrum Kariery przybliżył uczestnikom informacje na temat istoty pierwszego wrażenia, zalet i wad komunikacji werbalnej oraz pozawerbalnej. Przedstawił także najważniejsze sytuacje, w których kluczową rolę odgrywa autoprezentacja. Drugiego dnia omówiono znaczenie wyglądu zewnętrznego, jako istotnego elementu rozmowy kwalifikacyjnej.

Na zakończenie młodzież uczestniczyła w praktycznych zajęciach ze stylizacji paznokci, podczas których poznała zasady właściwej pielęgnacji dłoni. Zaprezentowano również podstawowe sposoby stylizacji paznokci.