W Bratysławie

Pracownicy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie wraz z przedstawicielami z Ukrainy, Grecji, Belgii, Węgier, Turcji, Finlandii oraz Słowacji uczestniczyli w dniach 7-14 stycznia w międzynarodowej wymianie, w ramach programu Erasmus+, pn. „How to stop infodeformation in youth”.

Przedsięwzięcie adresowane było do pracującej z młodzieżą kadry, a dotyczyło metod dezinformacji w środkach masowego przekazu oraz sposobów obrony przed manipulacją w mediach. Podczas spotkania poruszono wiele aspektów tego zjawiska i ukazano odmienne zwyczaje kulturowe w każdym państwie.

Dzięki zróżnicowanej formie zajęć (praca w grupach mieszanych, praca indywidualna) uczestnicy mogli lepiej poznać oraz zrozumieć motywacje i cel spotkania, a także wymienić opinie i poglądy na tematy, których dotyczyło przedsięwzięcie.

W ramach wieczorów narodowych, grupy przedstawiały prezentacje multimedialne zawierające m.in. znane i popularne w danym kraju utwory muzyczne. Prezentowano również narodowe specjały kulinarne.

Organizatorem projektu było słowackie stowarzyszenie „Youth for equality”. Wnioski z wyjazdu przyczynią się do podniesienia jakości pracy z młodzieżą.