Indywidualne konsultacje

Uczestnicy oraz absolwenci OHP, a także wszyscy chętni odwiedzający w dniach 13 – 14 stycznia Młodzieżowe Centrum Kariery w Jarosławiu (Podkarpacka WK) mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym.

W konsultacjach wzięły m.in. udział uczennice drugiej klasy szkoły branżowej kształcące się w zawodzie cukiernika. Dziewczęta odbywały już praktyki w pracowniach szkolnych, a od drugiego semestru będą kontynuować praktyczną naukę zawodu w firmach z branży cukierniczej na terenie powiatu jarosławskiego.

Podczas spotkania prowadzący przekazali kompleksową wiedzę na temat praw i obowiązków wynikających z ustawy o zatrudnieniu pracowników młodocianych, praktycznej nauce zawodu, a także kodeksu pracy.

Podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dokonano diagnozy potencjału młodzieży i potrzeb zawodowych z wykorzystaniem odpowiednich testów. Przekazano również informacje o wybranym zawodzie, systemie edukacji i rynku pracy, jak również opracowano dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania.

Z kolei bezrobotnych i poszukujących pracy absolwentów OHP zachęcano do zarejestrowania się w bazie Młodzieżowego Biura Pracy. Poinformowano ich również o wszystkich możliwych formach wsparcia, jakie mogą uzyskać za pośrednictwem jednostki OHP.