Szczecin: Posiedzenie Rady

14 listopada w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Zachodniopomorskiej WK OHP, której głównym tematem było podsumowanie utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz realizacja programu Gwarancje dla Młodzieży.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: poseł Artur Szałabawka, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, zastępca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, dyrektor Biura Poselskiego posła Artura Szałabawki – Andrzej Kwinto-Yung, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, jego zastępca Wioletta Wiercimak, dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, wojewódzki duszpasterz OHP ks. Marcin Młodawski, przedstawiciele zachodniopomorskich gmin i starostw, służb mundurowych, szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kuratorium Oświaty.

Najpierw podsumowania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” dokonała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie Joanna Głogowska, zaś kierownik Zespołu ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Joanna Maciurzyńska przedstawiła stan realizacji projektów „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”. Podjęto również ważny temat związany z rekrutacją do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w województwie zachodniopomorskim, w szczególności z problemami w naborze uczestników. Specjalista ds. koordynacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie Elżbieta Paprocka zaprezentowała korzyści płynące z nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od wybranego kierunku zawodu. Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie/Trzcińsku-Zdroju omówił jego kierownik Kajetan Kuszko.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie dwóch uchwał, które przyjęto jednogłośnie. Pierwsza dotyczyła udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju, druga – podjęcia działań zmierzających do przekazania na rzecz Zachodniopomorskiej Komendy OHP pomieszczeń obecnie zajmowanych przez Hufiec ZHP Szczecin – Pogodno przy ul. Dworcowej 19.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zmian, jakie czeka szkolnictwo od nowego roku kalendarzowego, podczas której głos zabrali: poseł Artur Szałabawka, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, specjalista w Wydziale Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie Urszula Berlińska.


Na zdjęciu u góry od prawej: poseł Artur Szałabawka, zastępca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki – wiceprzewodniczący Rady, wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz – Przewodniczący Rady, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, jego zastępca Wioletta Wiercimak.