„Aktywni Młodzi” II tura

W 11 jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP trwa druga tura regionalnego projektu „Aktywni Młodzi”. 120 uczestników OHP (80 kobiet i 40 mężczyzn) od października 2019 r. do lipca  2020 r. zdobywa dodatkowe kwalifikacje, by zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie po odejściu z OHP.

Na początku każdy uczestnik zrealizował Indywidualny Plan Działania – spotkał się doradcą zawodowym, wychowawcą i psychologiem, aby wspólnie określić potrzeby edukacyjno-szkoleniowe, opracować plan i dobrać najlepsze formy wsparcia.

W grudniu zakończono też 16-godzinny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas którego młodzież nabyła umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, poznała podstawowe zasady, którymi powinny kierować się osoby udzielające pierwszej pomocy oraz sposoby udzielenia tej pomocy. Przekazaną wiedzę sprawdzono w praktyce przy użyciu pomocy dydaktycznych.
W kursie zorganizowanym dla uczestników ze świdnickiego Hufca Pracy zajęcia przeprowadził instruktor pierwszej pomocy z Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na koniec odbył się egzamin sprawdzający, a uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

W roku 2020 odbędą się kursy zawodowe (trwające średnio 150 godzin) oraz dwutygodniowe praktyki w zakładach pracy. Atrakcją będą też zajęcia z arteterapii, czyli wyjazdy do instytucji kultury na terenie województwa lubelskiego (do muzeów, teatrów, kin) określone jako warsztaty edukacyjno-kulturowe.

Pierwsza tura projektu (również dla 120 uczestników OHP) odbyła się w roku szkoleniowym 2018/2019. Projekt „Aktywni Młodzi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.