Otwarta firma

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) zorganizowano dla uczniów z miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 spotkanie w ramach programu „Otwarta firma”. Przedsięwzięcie zrealizowano w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, którego celem jest kształtowanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Dla młodzieży była to doskonała okazja do bezpośredniego kontaktu z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy oraz zapoznania się ze sposobami poruszania się po współczesnym rynku pracy. Uczestników spotkania przywitała dyrektor CEiPM Bogusława Gubernat. Następnie pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy Joanna Jakubowska przybliżyła zakres działalności jednostki, a także przedstawiła aktualne oferty pracy, zachęcając do podjęcia pierwszego zatrudnienia. Natomiast doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej – Mariola Lidwin i Bernadetta Szal – przeprowadziły warsztaty, podczas których młodzież dowiedziała się, czym jest przedsiębiorczość i dlaczego warto kształtować w sobie cechy charakterystyczne dla osób przedsiębiorczych.

Spotkanie było też doskonałą okazją do zapoznania młodych ludzi z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy.