Ogólnopolski Konkurs Literacki – spotkanie podsumowujące

W dniach od 8 do 10 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach (Dolnośląska WK) odbyło się spotkanie z laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Miejsce jedyne pod słońcem”, którego organizatorami byli: Komenda Główna OHP w Warszawie, Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz 1-7 Hufiec Pracy w Dzierżoniowie.

Uczestniczyła w nim młodzież reprezentująca wojewódzkie komendy: Dolnośląską, Małopolską, Lubelską, Łódzką oraz Podlaską. Dla laureatów konkursu i ich opiekunów przygotowano trzydniowy pobyt z atrakcyjnym programem, w ramach którego odbyły się zajęcia integracyjne, warsztaty literackie, pokaz tańca flamenco oraz wycieczki krajoznawcze.

Ostatniego dnia pobytu podsumowano konkurs i wręczono nagrody. Uroczystość odbyła się w Pałacu w Bukowcu, którego historię przedstawił dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich Witold Szczudłowski. Wyniki konkursu oraz krótkie podsumowanie pracy komisji zaprezentowały panie Barbara Bulerska i Urszula Kowalewska, które omówiły tematykę prac konkursowych podkreślając ich wysoki poziom.

konkurs-lit-3Pierwszą nagrodę przyznano Patrycji Ziębie z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska Wojewódzka Komenda OHP) za opowiadanie pt. „Lustra w piwnicy”, drugą – Szymonowi Gruszkiewiczowi z Hufca Pracy w Chełmie (Lubelska Wojewódzka Komenda OHP) za opowiadanie pt. „Adamów” oraz trzecią – Marcinowi Wojtasikowi z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska Wojewódzka Komenda OHP) za opowiadanie pt. „Drugi dom”.

Ponadto jury przyznało również wyróżnienia, które otrzymali: Martyna Leśniewska z Hufca Pracy w Skierniewicach (Łódzka WK OHP) za opowiadanie pt. „Wakacje z gburem”, Patryk Adamajtis z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK OHP) za opowiadanie pt. „Moje miejsce wspomnień”, Krystian Radziejewski z Hufca Pracy w Grajewie (Podlaska WK OHP) za opowiadanie pt. „Dla kolegi, który stał tu przed nami”.

Tematami prac konkursowych były najczęściej rodzina i przyjaźń. Uczestnicy pisali także o swoich zainteresowaniach, przemianach wewnętrznych, które nastąpiły podczas pobytu w OHP, marzeniach i dalszej przyszłości. Niektóre opowiadania miały oryginalną formę urozmaiconą dialogami, fragmentami tekstów piosenek, ulubionymi sentencjami czy treścią listów.

 

O konkursie pisaliśmy również tutaj