Wielkopolska Rada

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w związku z wdrażaniem nowych standardów dla młodzieży w OHP były głównym tematem Wojewódzkiej Rady Programowej Wielkopolskiej WK OHP, która obradowała 10 grudnia.

Zebranych, w tym Przewodniczącą Rady – Wicewojewodę Wielkopolskiego Anetę Niestrawską oraz przedstawicieli władz krajowych, powiatowych, samorządowych, lokalnych instytucji oraz duchowieństwa powitał Wojewódzki Komendant Adam Pękarski.

Asystent Eures z Wielkopolskiej WK Katarzyna Kalinowska omówiła kwestie wdrażania nowego standardu usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP, scharakteryzowała grupy docelowych odbiorców i podsumowała rok 2019. Zaprezentowała także nowe rozwiązania polegające na modyfikacji działalności na rzecz rynku pracy w taki sposób, aby była skoncentrowana na rozwoju zawodowym oraz by priorytetową grupą oddziaływań byli uczestnicy oraz absolwenci OHP.

Następnie Koordynator Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania z WWK OHP Sławomir Zaprzałka przybliżył temat wprowadzenia do jednostek z internatem „Procesu wychowania w ośrodkach stacjonarnych Ochotniczych Hufców Pracy” jako modelu postępowania w ramach wychowania młodzieży.

W kontekście przedstawionych tematów podjęto dyskusję dotyczącą roli Ochotniczych Hufców Pracy w procesie kształcenia i wychowania oraz funkcjonowania młodzieży na rynku pracy.

W następnej części obrad Komendant Adam Pękarski omówił współpracę, którą nawiązano z Instytutem Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz opowiedział o przedsięwzięciach kreujących postawę patriotyczną wśród młodych ludzi. Scharakteryzował również problemy, z którymi boryka się jednostka podczas realizacji swoich zadań.

Ponadto głos zabrali Wójt Gminy Kuślin Mieczysław Skrzypczak, Starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny, dyrektor poznańskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lucyna Białk-Cieślak oraz dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki, który m.in. podsumował realizowane wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus+.

Podsumowując spotkanie Wojewódzki Komendant podziękował za słowa wsparcia i przedstawione propozycje. Wyraził również nadzieją na dalszą, owocną współpracę na rzecz młodego pokolenia.