Podsumowanie działań

10 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Śląskiej WK OHP, którego głównym celem było podsumowanie współpracy z instytucjami oraz działań zrealizowanych w bieżącym roku.

Naradę otworzył Wojewódzki Komendant OHP Waldemar Januszewski, witając uczestników spotkania oraz przedstawiając porządek obrad. Następnie głos zabrał I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. Przewodniczący Rady podziękował za rok ciężkiej pracy i złożył na ręce Wojewódzkiego Komendanta OHP Akt Powołania na Wiceprzewodniczącego Rady.

Radna Sejmiku Śląskiego Alina Nowak przekazała pozdrowienia od wszystkich dyrektorów powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego, a także omówiła zmiany na rynku pracy, stopę bezrobocia oraz korzyści ze współpracy z OHP, w tym wzrost skuteczności działań.

W swoim wystąpieniu poseł Robert Warwas zadeklarował pełną gotowość do dalszej współpracy i wsparcia Śląskiej Komendy OHP. Podkreślił, że bliska jest mu działalność Ochotniczych Hufców Pracy, również w kontekście pracy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz wielopłaszczyznowej współpracy z władzami Miasta Dąbrowa Górnicza.

Zadania realizowane wspólnie ze Śląską WK OHP w ramach Forum Doradztwa Zawodowego przedstawiła dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach Bożena Bucka. Z kolei nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach Małgorzata Łukaszewska zaprezentowała przedsięwzięcia zrealizowane wspólnie ze Śląską WK.

Głos zabrali również: II Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Adam Wąsowski, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach Grzegorz Miketa, dyrektor śląskiego oddziału PFRON Jan Wroński, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej Janusz Kaps.

W dalszej części spotkania omówiono tegoroczną działalność Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, odnosząc się do realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz poruszając tematykę zadań z zakresu rynku pracy, refundacji, kształcenia, wychowania, inwestycji i remontów. Podsumowano mijający rok i jednocześnie przedstawiono plany na najbliższe miesiące. Głos zabrali: Wojewódzki Komendant OHP Waldemar Januszewski, dyrektor Pionu Merytorycznego Beata Chrobak, dyrektor Biura ŚWK OHP Piotr Osysek oraz wojewódzki koordynator ds. rozwoju zawodowego Magdalena Krawczyk.

O działalności duszpasterskiej w Śląskiej WK mówił z kolei Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Jacek Gancarek, który podkreślił istnienie i znaczenie właściwej hierarchii wartości oraz praktyk religijnych wśród młodzieży.

Na zakończenie jednogłośnie przyjęto dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła kontynuacji działań mających na celu wsparcie w uzupełnieniu naboru młodzieży do jednostek stacjonarnych, druga zaś poparcia przy tworzeniu szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie Sosnowca.

W Radzie Programowej uczestniczyli również: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Sekretarz Rady Jarosław Kańkowski, Wiceprezydent Żor Daniel Wawrzyczek, Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania „NSZZ Solidarność” w Katowicach Lesław Ordon, radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Zbigniew Piątek, Sekretarz Miasta Sosnowiec Grzegorz Frugalski i Przedstawiciel Wydziału Prewencji KWP Katowice Michał Maluszczak.