„Wy-grali z wirtualem”

Spotkanie ewaluacyjne, które odbyło się dnia 7 listopada 2016r. w internacie w Białej Podlaskiej Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania, było ostatnim działaniem realizowanego w dniach od 9 maja do 8 listopada br. projektu „Wy-grajmy z wirtualem” programu Erasmus+.

Na spotkanie przybyli uczestnicy projektu oraz zaproszeni wychowankowie OHP. Uczestnicy grupy polskiej projektu podzielili się swoimi wrażeniami z realizacji projektu, zaprezentowali opracowane badania, zachęcali rówieśników do wykazywania aktywności i własnej inicjatywy oraz do brania udziału w podobnych przedsięwzięciach. Odbył się też pokaz filmu będącego sumą reportaży ze zrealizowanych działań projektowych oraz pokazującego ciekawe pomysły na gry zespołowe i indywidualne z wykorzystaniem piłki.

tekstNa zakończenie młodzież otrzymała certyfikaty uczestnictwa w projekcie Youthpass, rozdała uczestnikom spotkania filmy i foldery projektowe oraz zaprosiła na poczęstunek i do obejrzenia galerii zdjęć.

„Wy-grajmy z wirtualem” to tytuł projektu trójstronnej wymiany młodzieży z Polski, Francji i Litwy, w którym uczestniczyło 40 młodych osób i sześciu liderów, w sumie 46 sób. Wymiana młodzieży odbyła się w dniach 18 a 24 września tego roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Głównym celem projektu było znalezienie przyczyn niskiej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przezwyciężanie skłonności do nadmiernego korzystania ze screen mediów i Internetu, odkrywanie i promowanie ciekawych form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z wykorzystaniem piłki oraz promowanie aktywności fizycznej wśród młodych ludzi.

 

 

 

bez-tytulu