Świąteczne konkursy

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wraz z Hufcem Pracy we Wrześni i tamtejszym Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 zorganizowała dwa konkursy wojewódzkie na Najpiękniejszy Stół Świąteczny oraz Najpiękniejszą Bożonarodzeniową Szopkę. 

Motywem przewodnim pierwszego z nich było hasło „Stół wigilijny w blasku świecy”. Jego główne założenia to kultywowanie i podtrzymywanie świątecznych tradycji oraz rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką nakrywania i dekoracji stołu zgodnie z zasadami savoir-vivre’u.

Konkurs składał się z dwóch etapów, pierwszy polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy i umiejętności z zakresu savoir-vivre’u, natomiast podczas drugiej części dwuosobowe zespoły przygotowywały nakrycia stołu dla dwóch osób na kolację świąteczną.

Komisja konkursowa wybrała najlepsze dekoracje oraz wyłoniła laureatów, uwzględniając wynik testu oraz uzyskane punkty z drugiego etapu konkursu.

Pierwsze miejsce zdobyły Ilona Szymczak i Joanna Guzik z Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, na drugim miejscu uplasowały się Joanna Gasik i Magdalena Skrzypczak z Hufca Pracy w Śremie, a trzecia lokata przypadła Klaudii Dostatniej i Marcie Kiełduckiej z Hufca Pracy we Wrześni.

Celem odbywającego się równocześnie konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, w którym wzięła udział młodzież ze wszystkich jednostek organizacyjnych Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, było propagowanie tradycji polskiego szopkarstwa i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs pobudził w młodzieży inwencję twórczą w zakresie inscenizacji szopek, rozwinął wrażliwość estetyczną oraz był okazją do zaprezentowania zdolności. Ponadto konkurs miał za zadanie kształtować aktywną i twórczą postawę wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy wykonali przestrzenne prace plastyczne tj. Szopki Bożonarodzeniowe, w których należało uwzględnić elementy Bożego Narodzenia oraz motywy regionalne.

Komisja konkursowa, oceniła prace plastyczne według następujących kryteriów: ogólne walory artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, uwzględnienie motywów regionalnych i świątecznych, wkład pracy, estetyka wykonania oraz walory plastyczne czyli kompozycja, kolorystyka i dodatki, a następnie wyłoniła laureatów.

Pierwsze miejsce przyznano Maciejowi Wawrzyniakowi z Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, drugie Klaudii Toborek z Hufca Pracy w Turku, trzecie zaś Maksymilianowi Grzegorzewskiemu z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie.

Konkursy przebiegały w miłej, świątecznej atmosferze przy akompaniamencie polskich kolęd i pastorałek. Po ogłoszeniu wyników konkursowe szopki oraz stoły świąteczne zostały zaprezentowane wszystkim zgromadzonym.