Praca wre

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) trwają staże zawodowe realizowane w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Jest to ostatni etap projektu, podczas którego młodzież poszerza zdobytą wiedzę, wykorzystuje ją w praktyce oraz zyskuje cenne doświadczenie zawodowe.

Młodzi ludzie praktykują u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawcy-magazyniera, spawacza, sprzedawcy, kosmetyczki i kelnera/barmana/baristy. Przed rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony indywidualny program, dokładnie określający zakres zadań wykonywanych w miejscu pracy. Istotne było, aby uczestnicy projektu mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursów zawodowych, realizowanych na wcześniejszym etapie projektu.

Zaangażowanie poszczególnych osób zostało dostrzeżone przez pracodawców, którzy już zadeklarowali chęć zatrudniania najlepszych stażystów.
Na zakończenie, każdy z uczestników otrzyma opinię od pracodawców z odbytego stażu oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje. Będą to pierwsze dokumenty, które ułatwią wejście na rynek pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych