„Ognik” na ćwiczeniach

Drużyna pożarnicza „Ognik” z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wzięła udział w zajęciach szkoleniowych, które odbyły się w dniach 29-30 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu.

Po zakwaterowaniu zorganizowano krótką odprawę, na której przedstawiono uczestnikom program szkoleń. Następnie młodzież chętnie sprawdziła swoją sprawność na ściance wspinaczkowej w hali Boulder Zone. Po tej aktywności fizycznej instruktor ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej przeprowadził zajęcia aktualizujące wiedzę na temat pierwszej pomocy. Wieczorem zaś urządzono podchody na strzelnicy laserowej.

Następny dzień zaczął się od gimnastyki rozruchowej, po której uczestnicy odbyli ćwiczenia praktyczne na torze przeszkód. Wzięli również udział
w zawodach ratowniczych, prowadzonych przez kadrę Szkoły Aspirantów PSP.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za aktywną postawę. Młodzi strażacy angażowali się w szkolenie, po którym z pogłębioną wiedzą i specjalistycznymi umiejętnościami skuteczniej będą mogli włączać się w działalność swoich macierzystych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.