Odznaczenia państwowe dla pracowników OHP

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 39. pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

Otwierając spotkanie Pani Minister powiedziała m.in.:

Z ogromną przyjemnością, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczę Państwu Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Proszę, abyście potraktowali Państwo te niezwykle ważne odznaczenia jako zwieńczenie Państwa wieloletniej, trudnej, odpowiedzialnej i kompetentnej pracy, bowiem otrzymanie takich odznaczeń musi być poprzedzone profesjonalizmem, odpowiednią liczbą lat przepracowanych w służbie dla społeczeństwa, znaczącymi osiągnięciami zawodowymi oraz wzorową postawą i nieprzeciętnym zaangażowaniem.
Niech te odznaczenia będą symbolem podziękowania Państwu za długie lata wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków.
Jest mi niezmiernie miło, że wśród kadry Ochotniczych Hufców Pracy są duszpasterze. Obecność wielebnych księży ma ogromne znaczenie w pracy wychowawczej z młodzieżą. Wasze pasterskie przesłanie i duchowe wsparcie rozwijają metody pracy pedagogicznej, łagodzą konfliktowe sytuacje, stanowią niezastąpioną pomoc w kształtowaniu etycznych postaw i tożsamości młodzieży, w myśl uniwersalnej nauki Świętego Jana Pawła II, który jest patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.
Życzę Państwu, abyście dumnie nosili odznaczenia i czerpali satysfakcję z pracy, którą wykonujecie. Niech wszystkie Państwa decyzje będą sukcesami.

Z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza otrzymały je osoby zasłużone dla działalności społecznej i charytatywnej oraz wyjątkowo sumienne wykonujące obowiązki w czasie długoletniej pracy zawodowej.

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Duszpasterz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Marian Duma, Duszpasterz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Jan Hołodok i Elżbieta Niepelt z Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Duszpasterz Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Jacek Zbigniew Gancarek oraz Duszpasterz Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Mirosław Zenon Marczak.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę wyróżniono 19 osób: Bożenę Baranowską (Łódzka WK), Waldemara Bąbę (Małopolska WK), Mariana Chmiela (Lubelska WK), Hannę Fercho (Warmińsko-Mazurska WK), Jadwigę Jarocką (Lubelska WK), Jana Jaroszka (CKiW w Tarnowie), Jerzego Kamińskiego (Wielkopolska WK), Jerzego Koniecznego (Małopolska WK), Halinę Łukaszewską (Kujawsko-Pomorska WK), Elżbietę Marczak (Łódzka WK), Halinę Miazek (Lubelska WK), Katarzynę Misiowiec (Świętokrzyska WK), Stanisława Mogielnickiego (Lubelska WK), Ewę Pawlus (Kujawsko-Pomorska WK), Urszulę Sajkiewicz-Mokhtari (Mazowiecka WK), Bożenę Marię Sochacką (Mazowiecka WK), Annę Soczyńską (Kujawsko-Pomorska WK), Bożenę Trojanowską (Kujawsko-Pomorska WK), Wiesława Wróblewskiego (Lubelska WK).

tekst1Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczono 10 osób: Elżbietę Augustynowicz (Podlaska WK), Małgorzatę Byrską (Podkarpacka WK), Agnieszkę Foks (Warmińsko-Mazurska WK), Irenę Kasprzak (Małopolska WK), Jadwigę Łyszkiewicz (Kujawsko-Pomorska WK), Kingę Mochel (Małopolska WK), Renatę Pastuszak (Małopolska WK), Barbarę Ropelewską (Mazowiecka WK), Ilonę Wojcieszak (Wielkopolska WK), Beatę Wójcik (Małopolska WK); a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – Pawła Adamczyka (Świętokrzyska WK), Agnieszkę Jankiewicz (Podlaska WK), Ewę Jankowską (Kujawsko-Pomorska WK), Ewę Opałek-Śnieg (Małopolska WK) i Jolantę Wastowską (Kujawsko-Pomorska WK).

Na zakończenie uroczystości ks. Marian Duma podziękował w imieniu odznaczonych za wyróżnienia i uznanie mówiąc m.in.:

Jestem przekonany, że wszystkim nam odznaczonym w przeddzień Święta Niepodległości przyświecają słowa Marszałka, który powiedział „Każdy obywatel powinien uczciwie dla kraju pracować z samego poczucia obowiązku nie oglądając się na przywileje i nagrody”. Mając to w świadomości bardzo cenimy sobie te odznaczenia, zwłaszcza wpisane w symbol Krzyża przede wszystkim jako chrześcijanie, ale także jako pracownicy OHP, czyli Ci, którzy towarzyszą młodzieży wykluczonej kształcąc ją i wychowując.
W imieniu odznaczonych chciałem serdecznie podziękować Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej i Panu Komendantowi Głównemu OHP Markowi Surmaczowi.
Jestem przekonany, że to nas zobowiązuje do jeszcze większych poświęceń na rzecz młodzieży, pamiętając o powiedzeniu, że „Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć lat – sadzi las, daleko w przyszłość – kształci i wychowuje dzieci i młodzież”.