Z wizytą w Białymstoku

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z Dyrektorem Wykonawczym ds. kontroli zarządczej Zdzisławem Owczarkiem przebywał 27 listopada z wizytą w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku, która od września br. mieści się w nowo wybudowanej, prestiżowej siedzibie.

Najpierw goście spotkali się z Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Krzysztofem Romatowskim i jego zastępczynią Emilią Karwowską, a następnie z przedstawicielami Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Komendant Główny zapoznał się z bieżącymi działaniami, a także przedstawił plany na przyszłość. Ponadto omówiono indywidualne potrzeby jednostek i zespołów merytorycznych. Rozmawiano również o przebiegu promocyjnej kampanii internetowej pod hasłem „Droga do kariery”, w ramach której na portalu dokariery.pl prowadzonym przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży emitowane są krótkie materiały filmowe skierowane do młodzieży, w szczególności wychowanków i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy.

Wizyta na Podlasiu była również okazją do odwiedzenia siedziby jednostek mieszczących się w nowej bazie OHP w Białymstoku, w tym Hufca Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży oraz Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia – Zielona Linia.