Rada Zachodniopomorskiej WK

W siedzibie Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie odbyło się 19 listopada posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej.

Wzięli w niej udział przedstawiciele zachodniopomorskich starostw i gmin, służb mundurowych i kuratorów, MOPR, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP oraz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Radzie przewodniczył Marcin Pawlicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A., zaś zebranych powitał Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, który na wstępie przedstawił zebranym misję OHP oraz wiodące kierunki kształcenia młodzieży. Poinformował również obecnych o wolnych miejscach w poszczególnych jednostkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Zachodniopomorskiej WK.

W kolejnej części posiedzenia głos zabrała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie Joanna Głogowska prezentując nowe standardy realizacji usług rozwoju zawodowego. Następni prelegenci omówili najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących młodocianych pracowników oraz podsumowali zrealizowane w tym roku projekty międzynarodowe m. in w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz programu Erasmus+.

Na posiedzeniu jednogłośnie zostały podjęte dwie uchwały. Pierwsza dotyczy udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych ZWK OHP w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020, druga – udzielenia wsparcia przy zatrudnianiu pracowników młodocianych.