Pierwsza pomoc

14 i 15 listopada w Kętach odbyło się szkolenie, a następnie Wojewódzkie Zawody Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Uczestników OHP za Małopolskiej WK.

W szkoleniu wzięło udział 56 osób. Pierwszą część stanowił wykład z wiedzy teoretycznej, zaś druga dotyczyła ćwiczeń praktycznych. Podczas ćwiczeń omawiane było postępowanie w przypadku omdlenia, zatrzymania krążenia, złamań, ukąszeń, ran szarpanych, krwawienia, urazów oka, ataku astmy, ataku paniki, padaczki, a także postępowanie podczas korzystania z defibrylatora AED.

W drugim dniu uczestnicy w dwuosobowych zespołach wzięli udział w zawodach, które były sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności. Najpierw odbyły się test, po czym przystąpiono do zadań praktycznych z omawianych wcześniej zagadnień.

Najlepiej poradził sobie zespół z 6-18 Hufca Pracy w Kętach, drugie miejsce zajęła drużyna z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu, trzecie – reprezentacja 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach, a czwarte – uczestnicy z 6-8 Hufca Pracy w Krakowie.