Drzewko za makulaturę

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) wzięła udział 8 listopada w piątej edycji akcji promującej zbieranie surowców wtórnych pn. „Drzewko za makulaturę”.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski wspólnie z Nadleśnictwem Starachowice i Nadleśnictwem Marcule i polegało na zbieraniu makulatury. Po jej dostarczeniu do punktu zbiórki uczestnicy w zamian otrzymali sadzonki drzew, takich jak: sosna, buk, lipa, dąb szypułkowy.

Akcję zainicjowano w związku z obchodzonym 10 października w wielu krajach – Dniem Drzewa. Ma ona na celu pobudzić i wzmocnić świadomość ekologiczną mieszkańców oraz ich odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Chęć młodych ludzi do selektywnej zbiórki odpadów i sadzenia drzew jest przejawem troski o przyszłość środowiska.