Szkolili się w Dobieszkowie

Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych OHP prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych odbyło się w dniach 13-14 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Dobieszkowie.

Pierwszego dnia z pracownikami wojewódzkich komend, centrów kształcenia i wychowania oraz ośrodków szkolenia zawodowego spotkał się Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. Program szkolenia zaprezentował Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w KG OHP dr Krzysztof Sikora.

W dalszej części dnia uczestnicy wzięli udział w szkoleniach w zakresie ochrony danych osobowych oraz planowania operacyjnego funkcjonowania jednostek OHP. W godzinach wieczornych osoby prowadzące szkolenia udzielały konsultacji indywidualnych.

Drugiego dnia omówiono tematy dotyczące ochrony informacji niejawnych, a także sprawy związane z bezpieczeństwem i obronnością w jednostkach OHP, jak: system stałych dyżurów, stopnie alarmowe czy zarządzanie kryzysowe.

Organizatorem szkolenia była Komenda Główna OHP.