„Być kimś wyjątkowym”

Wojewódzki Duszpasterz OHP ksiądz Czesław Matuła poprowadził 24 października spotkanie formacyjne dla wychowanków Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK).

Zgromadzona młodzież wraz z wychowawcami i kapłanem podjęła refleksję nad wartością i znaczeniem marzeń. Każdy człowiek pragnie być kimś wyjątkowym, dlatego podczas dyskusji uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób można te pragnienie realizować w codziennym życiu.

Za przykład posłużyły historie błogosławionych i świętych patronów, którzy pomimo różnych życiowych doświadczeń, zapisali się na kartach historii Kościoła jako postacie wyjątkowe i godne naśladowania.

W czasie spotkania – przy pomocy prezentacji multimedialnej – ukazano biografie: św. Jana Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy, który jako młody chłopak nie stronił od pracy fizycznej, był m.in. uczestnikiem Junackich Hufców Pracy; św. Brata Alberta, który przez większość swojego życia realizował jedno marzenie – całkowite poświęcenie i pomoc dla ubogich oraz Czcigodnego Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca, skromnego zakonnika, który postulował: „żeby nie marnować nawet najmniejszej okazji do dobrego”.

Zachęcono ponadto młodzież do dalszego uczestnictwa w akcji zbierania nakrętek dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci oraz makulatury dla misji w Czadzie, gdzie Polacy budują studnie dla miejscowej ludności.

Na koniec przypomniano o konkursie papieskim, który został ogłoszony dla młodzieży z jednostek Podkarpackiej WK, a zostanie rozstrzygnięty w przyszłym roku, w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.