Przegląd Pieśni Patriotycznej

IV Przegląd Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP, którego organizatorem była Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie oraz 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej, odbył się 26 października.

Na scenie auli szkoły w Skomielnej Białej zaprezentowało się 40 uczestników z Małopolskiej, Dolnośląskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej oraz Świętokrzyskiej WK OHP.

Jury w składzie: Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu Elżbieta Pasierb, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu Izabela Handzel, radny Gminy Lubień Andrzej Bala oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację i ogólny wyraz artystyczny wystąpień.

Po wystąpieniach podopiecznych OHP chór „Gaudium” ze Skomielnej Białej odśpiewał kilka pieśni patriotycznych. Następnie Komendant Krzysztof Świerczek oraz komendant wadowickiego hufca Jolanta Zacny ogłosili wyniki i wręczyli dyplomy oraz wyróżnienia laureatom Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Bohaterowie II wojny światowej”.

Kulminacyjnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników IV Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP.

Wśród solistów pierwsze miejsce otrzymała Danuta Wojdyła z Hufca Pracy w Skomielnej Białej, drugie – Jakub Kozłowski z Hufca Pracy w Kętach, a trzecie – Joanna Zajączkowska z Hufca Pracy w Skarżysko-Kamiennej.

Najlepszym zespołem okrzyknięto grupę „Bez przerwy” z Hufca Pracy w Limanowej w składzie: Angelika Czopek, Dominik Gamoń i Sebastian Staśko. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Hufca Pracy w Starym Sączu – Łucja Wojtas, Paweł Wojtas i Małgorzata Smajda, a trzecie miejsce przypadło Martynie Olszowskiej i Jakubowi Tadrzakowi tworzącym zespół „Wiolinki” z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich.

Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego przyznano Katarzynie Grygiel i Gabrieli Semli z OSiW w Nowym Sączu. Nagrodę od Wójta Gminy Lubień otrzymała Agnieszka Leżoń z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, a wyróżnienie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu powędrowało do Darii Skóry z Hufca Pracy w Siedlcach. Dodatkowe nagrody od prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” wręczono Patrycji Przystał z oświęcimskiego Hufca Pracy, zaś od radnego Gminy Lubień Andrzeja Bali – Aleksandrze Dobosz z hufca w Jarosławiu.

Na zakończenie zebrani goście wysłuchali wystąpień zwycięskich wykonawców.

Coroczny październikowy Przegląd Pieśni Patriotycznej ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie historii i tradycji oraz wzmacnianie tożsamości narodowej wśród młodzieży OHP.