Aktywnie i przedsiębiorczo

Z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile (Wielkopolska WK) wzięło udział w Pilskich XII Subregionalnych Targach Pracy i Kariery oraz zorganizowało wydarzenia promujące aktywność zawodową i przedsiębiorczość.

Podczas targów pracownicy OHP promowali kształcenie młodocianych w jednostkach OHP na terenie pilskim, zachęcali młodzież do podjęcia pracy krótkoterminowej, oferując dostępne propozycje zatrudnienia w kraju i za granicą (EURES), pomagali w wypełnieniu ankiety poszukującego pracy, przeprowadzali badania kompetencji zawodowych, służyli informacją dla pracodawców dotyczącą możliwości refundacji kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz nawiązywali nowe kontakty z pracodawcami do realizacji programów systemowych.

W pilskim Inwest-Parku odbyła się lekcja przedsiębiorczości pt. „Wprowadzenie do działalności gospodarczej – ocena potencjału biznesowego”. Zadaniem młodzieży było stworzenie działalności gospodarczej przy użyciu własnego potencjału, kompetencji, cech charakteru, umiejętności. Pracownikami nowo powstałych firm były postacie z bajek oraz sami pomysłodawcy. Plany biznesowe zachęciły młodzież do kreatywnego myślenia oraz uświadomiły jej, jak ważne są umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole oraz elastyczność.

Z kolei w Powiatowym Centrum Edukacji odbyły się zajęcia z uczniami klas technicznych, podczas których młodzież zapoznała została się z ofertą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile oraz wypełniła test badający kompetencje zawodowe.