Prezydent RP w Górze

Wychowankowie oraz kadra 1-2 Hufca Pracy w Górze (Dolnośląska WK) mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą podczas jego wizyty w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji – Hala Arkadia.

Prezydent odwiedził ziemię górowską na zaproszenie starosty Kazimierza Boguckiego. Dostojnego Gościa śpiewem powitał zespół Osetnopolanie oraz dzieci z białymi i czerwonymi kwiatami w dłoniach. Prezydent w swoim przemówieniu podkreślał znaczenie i rolę małych ojczyzn w budowaniu stabilnego i silnego państwa.

Uroczystość w Hali Arkadia uświetniły też występy zespołu Mażoretki Artis Góra oraz dzieci ze szkoły podstawowej w Sicinach.