Aktywna Młodzież w Wasilkowie

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie gościł w dniach od 4 do 6 października uczestników Regionalnego Spotkania Aktywnej Młodzieży z Podlaskiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

Celem spotkania była integracja uczestników, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz wzmocnienie motywacji młodych ludzi do podejmowania działań pomocowych na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Każda jednostka omówiła zrealizowaną przez siebie inicjatywę samorządową w ramach działań pomocowych na rzecz osób potrzebujących. Była to okazja do wymiany cennych doświadczeń oraz rozmów o komplikacjach, które występują podczas realizacji takich przedsięwzięć. Po wystąpieniach na temat własnych projektów, młodzież wzięła udział w akcji charytatywnej pn. „Wylosuj Anioła”, która polegała na wykonaniu papierowego aniołka – pocztówki z życzeniami dla dziecka leczonego na oddziale onkologii, aby podtrzymać na duchu chorego i jego rodziców. Wykonano 14 aniołków, które zostaną wysłane do fundacji „Gdy liczy się czas” w Lublinie.

Podczas spotkania na Podlasiu młodzież uczestniczyła również w warsztatach z komunikacji, zajęciach tematycznych, grze miejskiej pn. „Odkrywamy nieznany Białystok” oraz innych przedsięwzięciach i zabawach integracyjnych przeplatanych zwiedzaniem Białegostoku.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki związane z Białymstokiem i okolicą.