Rozpoczęli nowy rok

W Sanktuarium przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie odbyła się 8 października uroczysta msza święta inaugurująca rok szkoleniowy 2019/2020, której przewodniczył Krajowy Duszpasterz OHP ksiądz prałat Jarosław Sroka.

W tym dniu uczestnikom OHP z Małopolski i dziesięciu innych województw towarzyszyło kierownictwo i kadra Ochotniczych Hufców Pracy oraz zaproszeni goście, w tym m.in.: Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej KG OHP Monika Mizerska-Froń, Doradca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek, jego zastępca Bożena Rążewska, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Wojewódzcy Komendanci OHP, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania, Wojewódzcy Duszpasterze OHP, przedstawiciele Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół, instytucji, pracodawcy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Małopolskiej WK.

Podczas nabożeństwa uczestnicy złożyli ślubowanie, a zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Świętemu Janowi Pawłowi II. Na zakończenie Komendant Krzysztof Świerczek podziękował ks. prałatowi Jarosławowi Sroce za skierowane do młodzieży słowa, a delegacja młodzieży wręczyła kwiaty i obraz – pracę laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Po mszy świętej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II.