Jedność w różnorodności

Wychowankowie Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP przygotowali w Izbie Regionalnej w Namysłowie wystawę fotografii podsumowującej projekt „Jedność w różnorodności – medialnie, kulinarnie, europejsko!”, który był współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Głównym celem projektu było rozpowszechnianie idei zdrowego stylu życia. Na wystawie zaprezentowano efekty pracy młodzieży z polsko-litewskich warsztatów kulinarno-medialnych, które odbyły się w sierpniu w Namysłowie. Uczestnicy przygotowali dla zwiedzających zdrowy poczęstunek i podzielili się nabytą podczas trwania projektu wiedzą o zdrowym stylu życia.

Dzięki uczestnictwu w projekcie polska i litewska młodzież nie tylko poznała europejską kulturę kulinarną, ale też opanowała wiele praktycznych umiejętności związanych z gastronomią – dowiedziała się, jak wybierać produkty i jak przygotowywać posiłki, aby były smaczne, tanie i zdrowe. Ponadto stworzyła piramidę żywienia, poznała zasady savoir-vivre’u przy stole, nauczyła się też carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach.

Zorganizowano również kilka wycieczek. We Wrocławiu młodzi ludzie poznawali kuchnie innych narodów, w Zakopanem obserwowali technikę wyrobu oscypka, zaś w Biskupinie wyrabiali naczynia z gliny. W programie były też liczne warsztaty, które między innymi pozwoliły poznać sztukę aranżacji oraz dekorowania stołów i potraw. Z kolei spotkanie z „Opolskimi dziouchami” poświęcono sztuce zdobienia ceramiki, a w trakcie warsztatów medialnych fotografowano potrawy oraz tworzono studio i scenografię do filmu, promującego proste i zdrowe przepisy kulinarne.

Projekt zakończył się „Biesiadą letnią”, w której oprócz uczestników wzięli udział m.in. władze miasta, przedstawiciele różnych instytucji oraz współorganizatorzy. Młodzież zatańczyła wspólnie poloneza, litewski taniec narodowy oraz belgijkę. Biesiadny stół zastawiony kulinarnymi rozmaitościami udowodnił, że kuchnia łączy ludzi i narody.

W ramach upowszechniania projektu uczestnicy Hufca Pracy w Opolu zorganizowali też spotkanie w miejscowym Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II, podczas którego przedstawili prezentację multimedialną na temat zdrowego odżywiania i właściwych nawyków żywieniowych. Omówili też zasady savoir-vivre’u przy stole, podzielili się wrażeniami z gry miejskiej, opowiedzieli o nabytych umiejętnościach z zakresu carvingu i dekorowania porcelany użytkowej oraz zaprezentowali zdjęcia ilustrujące wydarzenia z wymiany międzynarodowej.

Nie zabrakło też opowieści o wyjazdach edukacyjnych, m.in. do Wrocławia, Zakopanego i Biskupina. Szczegółowo zrelacjonowali wycieczką do Michalic, gdzie podziwiali polichromie, w tym wizerunek „Wieczerzy w Emaus”, a także dyskutowali o zwyczajach kulinarnych oraz sposobie dekoracji stołów na przestrzeni wieków.

W trakcie spotkania wśród zaproszonych uczniów przeprowadzono ankietę na temat odżywiania się. Jej wyniki zestawiono z informacjami, które uczestnicy projektu zdobyli podczas wymiany. Dla urozmaicenia spotkania odtworzono wykonany podczas wymiany film instruktażowy, który promuje zdrowe, tanie i szybkie potrawy.

Na zaproszonych gości czekał też zdrowy poczęstunek w postaci owoców, naturalnych soków i zdrowych przekąsek, który zorganizowano, by zachęcić młodzież do dbania o swoje zdrowie poprzez właściwe nawyki żywieniowe.