Ślubowanie i Rajd

27 września uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie (Świętokrzyska WK) będący uczniami klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego przystąpili do uroczystego ślubowania, które odbyło się w Kielcach.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele Trzech Krzyży, a następnie uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi, rodzicami i mieszkańcami Kielc przeszli ulicą H. Sienkiewicza na Plac Wolności. Tam pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się ślubowanie uczestników klas policyjnych, wojskowych i strażackich.

Senator Krzysztof Słoń wraz z prezesem Zakładu Doskonalenia Zawodowego Jerzym Wątrobą wręczył wyróżniającym się uczestnikom i ich opiekunom listy gratulacyjne. Wśród uczestników jędrzejowskiego Ośrodka wyróżnieni zostali Klaudia Kowalska i Piotr Kapusta.

Następnie złożono wieńce pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Technikum ZDZ w Kielcach im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ.

  

Z kolei 28 września 21-osobowa grupa uczestników jędrzejowskiego Ośrodka wraz z wychowawcami wyruszyła na Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski. Hasło tegorocznej wyprawy to „Krzyż Twój to moja Arka”. Rajd rozpoczął się pod Domem Opieki Św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo”, gdzie wszystkich pielgrzymów powitał Wojewódzki Duszpasterz OHP ksiądz Dariusz Jarliński.

Dziesięciokilometrowa trasa prowadziła od Nowej Słupi niebieskim szlakiem im. S. Jeżewskiego (Tarłów – Św. Krzyż), a dalej przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Po drodze można było podziwiać kamienną figurę pielgrzyma – św. Emeryka, Dom Opata z XVIII w., Centrum Kulturowo-Archeologiczne, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana, wąwóz lessowy o stromych zboczach, podnóże Góry Jeleniowskiej.

Po dotarciu na Święty Krzyż uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej.