Rada Rynku Pracy

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta odbyło się 27 września w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Wśród gości zaproszonych na posiedzenie przez wiceprezydenta Piotrkowa, będącego jednocześnie przewodniczącym Rady, Andrzeja Kacperka znalazła się też Wojewódzka Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günter.

W swoim wystąpieniu Bogdan Ścibut przybliżył członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy kierunki rozwoju instytucji, którą kieruje, wyzwania, które przed nią stoją oraz zaplanowane zadania na najbliższy czas. Wystąpienie zostało pozytywnie ocenione przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, którzy wcześniej nie mieli pełnej wiedzy, jaką rolę pełnią Ochotnicze Hufce Pracy jako jednostka rynku pracy.

W trakcie posiedzenia omówiono również sytuację na piotrkowskim rynku pracy oraz działania miejscowego Powiatowego Urzędu Pracy mające na celu zmniejszenie bezrobocia lub ograniczenie jego skutków.