O kompetencjach miękkich

W ramach podpisanego porozumienia z Fundacją na rzecz Wspierania Innowacji Społecznych IDEA LAB wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy wzięli udział w projekcie „Kompetencje miękkie – nie dla mięczaków”.

Projekt realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania „Działania wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy”. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzebę poprawy sytuacji młodych mieszkańców Dolnego Śląska, w szczególności grup defaworyzowanych, w trudnym momencie ich wyjścia na rynek.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych pięć warsztatów, które wyposażą uczestników w narzędzia umożliwiające bycie konkurencyjnym na rynku pracy – uświadomią im znaczenie i rozwój kompetencji miękkich, przyczyniając się do wzrostu ich samooceny, umiejętności, autoprezentacji i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Młodzież w ramach pierwszych zajęć dowiedziała się czym są kompetencje miękkie i dlaczego są one tak ważne dla przyszłego pracodawcy. Praca w grupach pozwoliła młodym ludziom na sprawną komunikację, wspólne rozwiązywanie problemów oraz rozwinęła krytyczne myślenie.