Spotkanie Młodzieży Aktywnej

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie (Warmińsko-Mazurska WK) gościł w dniach od 20 do 22 września uczestników Regionalnego Wojewódzkiego Spotkania Młodzieży Aktywnej.

Pierwszy dzień upłynął przedstawicielom Klubów Aktywnych z Braniewa, Elbląga, Ostródy, Pisza, Pasłęka, Gołdapi, Giżycka, Olsztyna, Ełku i Mrągowa na wspólnej integracji. Spisano też kontrakt, w którym ustalono reguły obowiązujące przez cały pobyt.

W programie znalazły się warsztaty kulinarne i teatralne oraz gra terenowa po Mrągowie, podczas której zadaniem młodych ludzi było odszukanie zaznaczonych miejsc i rozwiązanie ukrytych tam zagadek. Zorganizowano również wycieczkę krajoznawczą, która rozpoczęła się od rejsu statkiem po największym polskim jeziorze – Śniardwy. W dalszej kolejności młodzież zwiedziła Leśniczówkę Pranie i mieszczące się w niej Muzeum Gałczyńskiego.

Głównym punktem spotkania były wybory zarządu Wojewódzkiego Klubu Aktywnych.

 

W jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP młodzież podejmuje inicjatywy społeczne, dzięki którym wzmacnia szanse na odnalezienie swojego miejsca w życiu społecznym i na rynku pracy, uczy się akceptacji, odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, przeciwdziała negatywnym postawom bierności. Wojewódzkie Spotkania Młodzieży Aktywnej przyczyniają się do pogłębiania tych postaw oraz umożliwiają wymianę doświadczeń i prezentację swojego dorobku.