Kongres i Fabryka Pomysłów

W dniach 18-21 września kadra Kujawsko-Pomorskiej WK uczestniczyła w II edycji Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Kongresowi przyświecało hasło ,,Mądrość, Kreatywność, Innowacyjność”, a w trakcie jego trwania można było wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z wyższych uczelni, zabrać głos w dyskusji na temat edukacji pozaformalnej oraz wysłuchać wykładów otwartych.

Gospodarzem wydarzenia był Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, zaś humorystyczną prelekcję wygłosił reżyser prof. Krzysztof Zanussi. Zwieńczeniem kongresu było wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

Podczas przedsięwzięcia zorganizowano II Fabrykę Pomysłów, czyli cykl szkoleń wprowadzających do Europejskiego Korpusu Solidarności – inicjatywy Komisji Europejskiej, umożliwiającej młodym ludziom w wieku 18-30 lat zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i zawodowy oraz pracę na rzecz budowania solidarności w całej Europie.

Fabryka pozwoliła na zaczerpnięcie inspiracji, wymianę doświadczeń między osobami zaangażowanymi w realizację przyszłych Projektów Solidarności oraz integrację środowiska potencjalnych beneficjentów. Kadra Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu mogła dowiedzieć się, na jakie działania można pozyskać dofinansowanie w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym Projekty Solidarności ukierunkowane na społeczność lokalną. Szczegółowo omówiono sam proces planowania, składania oraz realizacji projektów.

Po wspólnie spędzonych trzech dniach wszyscy opuścili Fabrykę Pomysłów z głowami pełnymi inspiracji do działania oraz solidną wiedzą na temat możliwości, jakie daje młodym ludziom chcącym działać lokalnie Europejski Korpus Solidarności.