Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Upamiętnienie śp. pułkownika Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” było celem uroczystości 22 września 2019 r. w Rogowie (gmina Radowo Małe, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie).

Andrzej Kiszka ps. „Leszczyna”, „Dąb” (1921-2017) to jeden z najdłużej walczących „żołnierzy wyklętych”. Od 1941 r. działał w polskim podziemiu niepodległościowym (BCH, AK, NOW, NZW) na terenie Lubelszczyzny. Na mocy amnestii z 1947r. ujawnił się, ale wkrótce po raz kolejny wrócił do konspiracji. Przez następne 15 lat skutecznie wymykał się komunistycznej bezpiece. Został aresztowany dopiero w grudniu 1961 r. Skazany za działalność niepodległościową, w komunistycznych więzieniach spędził 9 lat. W pełni zrehabilitowany w 2018 r. Od 1971 był rolnikiem w Siennie Dolnym, wsi na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego. W 2007 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W odsłonięciu tablicy pamiątkowej z biogramem płk. Andrzeja Kiszki wziął udział Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. Tablica została wykonana ze środków pochodzących ze zbiórki „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych” zebranych przez członków i sympatyków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. Wśród uczestników uroczystości obecni byli ci z naszych rodaków, którzy bezinteresownie, w podziękowaniu za służbę Ojczyźnie, wspierali płk. Andrzej Kiszkę i Jego najbliższych.