W Iwoniczu otworzyli świetlicę

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) otwarto 26 października świetlicę środowiskową, która jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Otwarcia świetlicy dokonał Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś (zdjęcie u góry) wspólnie ze swoim zastępcą Renatą Trybus, kierownikiem Ośrodka Małgorzatą Frączek oraz dyrektorami miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Małgorzatą Jakubowicz i Leszkiem Krukarem. Wśród gości znaleźli się również komendanci hufców pracy i dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży z terenu województwa oraz pracownicy biura Podkarpackiej Komendy OHP w Rzeszowie.

Spotkanie z uczestnikami Ośrodka.

Po oficjalnej części odbyło się krótkie spotkanie Wojewódzkiego Komendanta Jerzego Cyprysia i jego zastępcy Renaty Trybus z uczestnikami Ośrodka, z którymi rozmawiano między innymi na temat codziennych obowiązków związanych z nauką i pracą, jak również o sposobach aktywnego spędzania wolnego czasu i udziału w zajęciach sportowych.

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród i dyplomów laureatowi wojewódzkiego etapu konkursu literackiego pn. „Miejsce jedyne pod słońcem” uczestnikowi OSiW Arkadiuszowi Żarnowskiemu. Organizatorami konkursu byli Dolnośląska WK OHP we Wrocławiu oraz z 1-7 Hufiec Pracy w Dzierżoniowie.

Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Adresatami jej działań są również uczestnicy OHP przyjmowani na zasadzie dobrowolności oraz na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zadaniem świetlicy jest wspieranie rodzin, zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz organizowanie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych rozwijających twórcze zainteresowania. Świetlica jest czynna we wszystkie dni robocze od godziny 14.00 do 18.00.

 

Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś i jego zastępca Renata Trybus wręczają nagrodę uczestnikowi Arkadiuszowi Żarnowskiemu za zwycięstwo w etapie wojewódzkim konkursu „Miejsce jedyne pod słońcem”.