Wielomodułowe szkolenie

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Nysy i Prudnika (Opolska WK) rozpoczęli 16 września szkolenie w zawodzie nowoczesnego magazyniera-sprzedawcy z obsługą wózka jezdniowego (KAT II WJO) i modułem administracyjno-biurowym.

Szkolenie potrwa do 4 października i ma na celu przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodu w przyszłości. W trakcie trwania kursu młodzież nabędzie uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowej. Pojawią się także zagadnienia z zakresu organizacji magazynów i logistyki magazynowej, obowiązujących przepisów prawno-fiskalnych, nauki obsługi kasy fiskalnej oraz terminali płatniczych, komputerowego wspomagania ewidencji magazynowej, przestrzegania zasad BHP, w tym organizacji stanowiska pracy biurowej, korzystania z wyposażenia oraz urządzeń biurowych, magazynowych i sklepowych zgodnie z przepisami BHP, rozliczania i dokumentowania finansowego, nauki obsługi programów do fakturowania, wystawiania faktur VAT i rachunków oraz przepisów prawnych związanych z zawodem sprzedawcy. Zdobytą wiedze i umiejętności młodzi ludzie sprawdzą podczas egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ukończenie tego wielomodułowego szkolenia będzie jednoznaczne z uzyskaniem nowych kwalifikacji przez uczestników projektu. Zaraz po zakończeniu szkolenia młodzież będzie odbywać staże zawodowe u lokalnych pracodawców.