Otwarcie sali strzeleckiej

13 września w Nowym Sączu odbyło się uroczyste otwarcie strzeleckiej sali ćwiczebnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP (Małopolska WK). Pomieszczenie będzie służyć do treningów, a także umożliwiać organizację zawodów w strzelaniu z broni pneumatycznej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor Wykonawczy do spraw administracji i infrastruktury Komendy Głównej OHP Wojciech Boratyński (na zdjęciu u góry po lewej) oraz Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek w towarzystwie kierowniczki OSiW Danuty Romanek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Agaty Fołty oraz najlepszych strzelców i kandydatów spośród przebywającej w ośrodku młodzieży.

Otwarciu towarzyszyły minizawody, które poprowadził instruktor i wychowawca Piotr Urbański. Najlepsze wyniki osiągnęli Paulina Jarecka i Karol Kania. Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy. Zgłosili również chęć uczestnictwa w zajęciach koła strzeleckiego.