Pomysł na biznes

„Własny startup – czyli każdy pomysł na biznes warto przemyśleć, nie każdy trzeba realizować” to hasło przewodnie II edycji seminarium, która odbyła się 25 października w siedzibie strzyżowskiego Ośrodka Szkolenia Zawodowego (Podkarpacka WK).

Uczestniczyli w niej uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz inne osoby zainteresowane tematyką zakładania własnej działalności gospodarczej. W bogatą tematykę startupów, czyli firm działających w Internecie lub tymczasowych organizacji stworzonych w celu poszukiwania modelu biznesowego gwarantujących rozwój, wprowadził zebranych wykładowca z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dr Tomasz Wójtowicz. Pomysłodawca zaś InUp Podkarpackiej Koalicji Startupów Daniel Dereniowski wyjaśnił funkcjonowanie tego typu formy prowadzenia działalności gospodarczej podając równocześnie źródła inspiracji na własny biznes. Omówił także działalność Podkarpackiej Koalicji Startupów i zachęcił do korzystania ze strony internetowej InUp.pl, za pomocą której można przyłączyć się do grupy ze swoimi autorskimi projektami. Podczas seminarium, prócz części teoretycznej, odbyły się również warsztaty.

Organizatorami seminarium był Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie oraz Stowarzyszenie „Projekt Strzyżów”.