Na stażu w Rimini

Beneficjenci trzeciej edycji projektu mobilności pn. „Kucharz i fryzjer na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez Mazowiecką WK kontynuują staż zawodowy w Rimini.

18-osobowa grupa kucharzy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu oraz radomskiego hufca zdobywa profesjonalne szlify we włoskich restauracjach: „Bounty”, „Amo Rimini”, „America Graffitti Diner”, „Teatro in Piazza”, „Taverna degli Artisti”, „Stram Palato”, „Club Nautico”, „La Marianna” czy „Ristorante dallo Zio”. Młodzi ludzie poznają tajniki włoskiej kuchni przy obróbce kulinarnej owoców morza (krewetek, langustynek, sardynek, kalmarów, ośmiorniczek). Poznają też organizację pracy w zakładach usługowych, jak również oczekiwania i wymagania jakie stawiają pracownikom zagraniczni pracodawcy.

Program stażu zakłada zdobycie wiedzy, cennego doświadczenia, podwyższenie kompetencji językowych – w szczególności słownictwa branżowego – oraz przygotowanie do mobilności na europejskim rynku pracy. Beneficjenci podkreślają, że staż jest świetną okazją do rozwijania umiejętności lingwistycznych, podwyższania motywacji do dalszego kształcenia i samorozwoju, a uzyskane kwalifikacje pozwolą im stać się aktywnymi na rynku pracy, w życiu społecznym oraz osobistym.

rimini_5Oprócz kompetencji zawodowych młodzi ludzie rozwijają kompetencje społeczne. Poznają kulturę, historię i obyczaje regionu. Bardzo ważnym elementem zagranicznego stażu zawodowego jest specjalnie przygotowany program kulturoznawczy. Uczestnicy zwiedzili już najciekawsze miejsca w Rimini, Wenecji, Rawennie oraz San Marino.

Młodzi ludzie poznają metody i organizację pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkrywają w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego, wzrosła ich pewność siebie oraz własna samoocena, podwyższyli swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym – opowiada koordynatorka projektu Elżbieta Bryl-Stebnicka z Mazowieckiej WK oraz opiekun grupy Izabela Kiraga z OSiW.

Na zakończenie stażu wszyscy uczestnicy otrzymają imienne dokumenty poświadczające nabyte umiejętności. Europejski certyfikat Europass Mobility to dokument, który szczegółowo opisuje uzyskane umiejętności i kompetencje, świadczy o dobrym przygotowaniu do podjęcia pracy na europejskim rynku pracy oraz umiejętności porozumiewania się w danym języku.