Kwiaty i znicze w Lublinie

Przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się od mszy św. za poległych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu.

Główne uroczystości, podczas których Lubelska Komenda Wojewódzka OHP wystawiła poczet sztandarowy, odbyły się pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim.

Po odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpieniach okolicznościowych i apelu pamięci, nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek.  Znicze pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza zapalili: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Przemysław Jaśkiewicz oraz Iwona Sadowska i Jacek Bury z Hufca Pracy w Lublinie. Wcześniej w lubelskim muzeum otwarto także wystawę pt. „Stara śpiewka antywojenna”, prezentującą obrazy wojny widzianej oczami artystów ludowych. Zorganizowana została także gra miejska, której celem było przekazanie wiedzy na temat dziejów Lublina w okresie okupacji niemieckiej. Jej uczestnicy dowiedzieli się, gdzie w czasie wojny zlokalizowane były niemieckie urzędy, instytucje oraz miejsca terroru. Poznali ich funkcję, znaczenie oraz historie, które tam się rozgrywały.