Szkolenie w Toruniu

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w partnerstwie z Krajowym Centrum Europass i Krajowym Biurem EPALE zorganizowała szkolenie pn. „Portfolio Europass i platforma EPALE”, w którym wzięło udział 40 pracowników Wojewódzkiej Komendy: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń oraz wychowawców.

Szkolenie miało na celu zaprezentowanie funkcjonalności elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie oraz zalet używania dokumentów Europass na rynku pracy i edukacji w Polsce. Specjaliści przedstawili informacje nt. Europass będącego inicjatywą Komisji Europejskiej, umożliwiającą skuteczną prezentację umiejętności i doświadczenia zawodowego i zwiększającą ich konkurencyjność na rynku edukacji i pracy. Zaprezentowano także wielojęzyczną platformę internetową skierowaną do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych, której głównym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy i wzajemnego doskonalenia kompetencji w obszarze edukacji dorosłych. Odbyły się również zajęcia warsztatowe oraz indywidualne konsultacje. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie nowych wiadomości z zakresu Portfolio Europass oraz EPALE.