Kopytka i Polonez

Uczestnicy Hufca Pracy 16-6 w Wałczu oraz Hufca Pracy 16-8 w Koszalinie wzięli udział w wymianie międzynarodowej w ramach projektu Erasmus + pod tytułem Eco Youth Empoverment. W projekcie oprócz młodzieży z Polski uczestniczyli także młodzi Hiszpanie, Grecy oraz Włosi.

Pierwszy dzień po przyjeździe przeznaczony był na integrację poprzez gry i zabawy oraz wspólne poznawanie swoich imion. Program realizowany był w Polpenazze del Garda we Włoszech i dotyczył zagadnień związanych z międzynarodowym recyklingiem. Zadaniem młodych Polaków było omówienie  problemu głodu na świecie w kontekście marnowania żywności.

Zagadnienia związane z recyklingiem, zmianą klimatu oraz segregowaniem odpadów w danym kraju omawiano także w grupach mieszanych. Efektem rozmów była m.in. wystawa plakatów na którą zaproszenie dostała lokalna społeczność Polpenazze del Garda.

Czas wolny młodzież z Wałcza i z Koszalina spędzała na plaży oraz nad przepięknie położonym jeziorem Lago Del Garda. Wśród innych atrakcji była także wyprawa promowa na znaną włoską wyspę Sirmone del Garda. Tam uczestnicy hufców zwiedzili zamek, ogrody i groty skalne.

Każdego wieczoru młodzież spotykała się w międzynarodowym gronie, aby poznać kulturę i tradycje, a w szczególności tańce narodowe i jedzenie krajów swoich rówieśników. Polska młodzież w swoim menu umieściła kopytka, zaprezentowała także dostojne kroki tanecznego Poloneza.  Opiekunami polskiej młodzieży były Monika Nnaka oraz Natalia Mochort.