W biurze i salonie

W rybnickim Hufcu Pracy (Śląska WK) rozpoczął się ostatni etap realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ostatnim etapem projektu są staże zawodowe. Pracę w wybranych przez siebie zakładach podjęło 10 uczestniczek hufca. Dwie z nich wykorzystują wcześniej zdobytą wiedzę w biurze w dziale kadr i płac, gdzie poznają praktyczne zastosowanie zagadnień związanych z prawem pracy, rozliczaniem wynagrodzeń, ewidencją czasu pracy oraz obsługą programów kadrowo-płacowych. Osiem kobiet pracuje z kolei w gabinetach kosmetycznych wykonując różnorodne zabiegi pielęgnacyjno-upiększające.

W ramach modułu ogólnorozwojowego trzy osoby dodatkowo pobierają lekcję języka angielskiego. Siedem kobiet już niedługo rozpocznie także kurs na prawo jazdy kat. B.

Wcześniej wszystkie uczestniczki projektu z sukcesem zakończyły udział w zajęciach z doradcą zawodowym, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnych konsultacjach z pośrednikiem pracy i zajęciach z kreowania wizerunku oraz metamorfozach. Uczestniczki projektu korzystają również z dodatkowego wsparcia w postaci wyżywienia podczas zajęć, dofinansowania kosztów dojazdów, stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów opieki nad osobą zależną.